Skip to content
جهت ثبت فعالیت مجازی با انتخاب گزینه بالا وارد سامانه شده اقدام به ثبت درخواست نمایید

لغو شصت و یکمین دوره ی آزمون MHLE

بر اساس اعلام مرکز سنجش آموزش پزشکی، با توجه به شرایط فعلی تعدد شهرهای قرمز در کشور و بر اساس رصد وضعیت ابتلا و انتقال کرونا ویروس جدید و ضرورت اجرای پروتکل های بهداشتی مربوطه، شصت و یکمین دوره ی آزمون MHLE که قرار بود در روز پنج شنبه 19 فروردین ماه 1400 برگزار شود، لغو می گردد. در خصوص زمان برگزاری این آزمون، متعاقبأ با در نظر گرفتن شرایط همه گیری بیماری، تصمیم گیری و نتیجه به آگاهی داوطلبان گرامی خواهد رسید.