Skip to content
جهت ثبت فعالیت مجازی با انتخاب گزینه بالا وارد سامانه شده اقدام به ثبت درخواست نمایید

تغییر آدرس سایت برگزاری آزمون های الکترونیکی پایان ترم

طبق تغییرات ایجاد شده در زیر ساخت آی تی دانشگاه به استحضار میرساند آدرس سایت برگزاری آزمون های پایان ترم از azmoon .mazums.ac.ir به آدرس azmoon1.mazums.ac.ir تغییر پیدا کرده است