Skip to content
جهت ثبت فعالیت مجازی با انتخاب گزینه بالا وارد سامانه شده اقدام به ثبت درخواست نمایید

برگزاری آزمون کارآموزی و کارورزی دانشجویان با رعایت پروتکل های بهداشتی

برگزاری آزمون پایان بخش کارآموزی و کارورزی دانشجویان بهداشت ، پزشک خانواده ، .... با رعایت پروتکل های بهداشتی در سالن شماره 2 مرکز آزمون های الکترونیکی دانشگاه برگزار گردید