Skip to content
جهت ثبت فعالیت مجازی با انتخاب گزینه بالا وارد سامانه شده اقدام به ثبت درخواست نمایید

eBall Day: اولین رویداد استارتاپی شتاب دهنده دانشگاه علوم پزشکی مجازی

از کلیه دانشجویان، اعضای هیات علمی و سایر علاقه مندان دارای ایده ­های نوآورانه دعوت می­شود تا برای ثبت نام در این رویداد به سایت ثبت نام دانشگاه علوم پزشکی مجازی مراجعه فرمایند.

حیطه­ ها: یادگیری الکترونیکی و آموزش مجازی، پزشکی و سلامت الکترونیک، تله مدیسین، گردشگری سلامت، فناوری­ های مالی در حوزه سلامت و زیرمجموعه­ های آنها