Skip to content
جهت ثبت فعالیت مجازی با انتخاب گزینه بالا وارد سامانه شده اقدام به ثبت درخواست نمایید

بیست و یکمین کنگره سالیانه ملی و هفتمین کنگره بین‌المللی پژوهشی دانشجویان علوم پزشکی

بیست و یکمین کنگره سالیانه ملی و هفتمین کنگره بین‌المللی پژوهشی دانشجویان علوم پزشکی در تاریخ ۲۱ مرداد ۱۳۹۹ توسط دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بابل،كميته تحقيقات دانشجويي دانشگاه علوم پزشكي بابلوزرات بهداشت، خدمات درمان و آموزش كشور در شهر بابل برگزار گردید.