• Case Presentation
 • شناسه : ۲۳
 • عنوان : مرد 80 ساله با درد شکم
 • گروه های هدف : پزشکان عمومی + طب اورژانس
 • برچسب ها : تهوع و استفراغ + شکستگی لگن
 • موضوع مورد : مرد 80 ساله ای با درد و اتساع شکم از 2 روز قبل مراجعه کرده است.بیمار علائم تهوع و استفراغ نداشته، دفع مدفوع نداشته ولی دفع گاز مختصر را ذکر می کند . در معاینه، علائم حیاتی نرمال است، شکم متسع است BS کاهش یافته.شکم درلمس نرم است تندرنس مختصر جنرالیزه دارد. گاردینک و ریباند ندارد.بیمار در سابقه ق
 • اساتید فعال
 • دکتر آناهیتا نصرتی
 • دکتر فاطمه منتظر
 • دكتر فاطمه دهقان
 • دكتر مرتضي حدادي
 • دانشجویان فعال
 • رضا اسدی
 • علیرضا احمدی راد
 • بهاره عرب
 • علي احمدي