• تماس با ما
 • آدرس

  شماره تماس 33362513

                 33044234 

 • اساتید فعال
 • دکتر آناهیتا نصرتی
 • دکتر فاطمه منتظر
 • دكتر فاطمه دهقان
 • دكتر مرتضي حدادي
 • دانشجویان فعال
 • رضا اسدی
 • علیرضا احمدی راد
 • بهاره عرب
 • علي احمدي